Vad är en avvikelse?

En avvikelse är en viktig form av juridisk dokumentation. Avvikelser görs när någonting avviker från ordinarie dokumentation och bestämmelser som överenskommits i den upprättade genomförandeplanen.

Lagrum
December 6, 2022

En avvikelse sker i enlighet med Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och service (LSS), för att öka säkerheten i vård och omsorg. Avvikelser kan innebära många olika saker, det kan handla om att det hänt något i barnets liv, förändringar i barnets rutin eller att det funnits brister i den vård barnet fått.

Vilka avvikelser sker i vardagen?

- Det kan vara så att det är bestämt att vi ska åka på en utflykt. Helt plötsligt kanske barnet i fråga inte vill åka längre, blir arg och kastar sin ipad i väggen. Vi får ställa in utflykten. När sådant sker skriver vi en avvikelse, eftersom det avviker från den plan som är gjord för barnet, berättar Peggy Strobel, kvalitetschef på Mora Park.

Att dokumentera sådana avvikelser är viktigt för att förstå vad som har hänt. För att personalen som jobbar efteråt ska veta vad som hänt under dagen. Men dokumentation är också ett viktigt verktyg framåt – för att veta hur vi ska arbeta vidare med barnet och hjälpa till i svåra situationer.

- Det är viktigt att medarbetare inte känner att avvikelser är någonting att vara rädd för. Tvärtom är det något som för verksamheten framåt och skapar bättre möjligheter för barnet, säger Pia Nibleaus, advokat.

Allvarliga avvikelser

När det sker avvikelser som kan klassas som missförhållande, då räknas det som en allvarlig avvikelse. I sådana fall kan Lex Sarah eller Lex Maria bli aktuellt. Sådana avvikelser sker i både form av rapportering och anmälning.

Lex Sarah

Lex Sarah är en form av dokumentation som görs när det sker ett missförhållande i förhållande till insatsen enligt LSS.

- En Lex Sarah anmälning kan ske i olika situationer. Om vi går tillbaka till det tidigare exemplet med barnet och ipaden. Om barnet i fråga istället för att kasta sin ipad har gått fram och slagit ett annat barn, då står vi en situation där vi har ett missförhållande för barnet som blir slaget. Då behöver vi göra en Lex Sarah utredning för att komma fram till hur vi undviker liknande situationer i framtiden, säger Peggy Strobel.

Om vårdgivaren efter utredning enligt Lex Sarah kommer fram till att missförhållandet inte kan åtgärdas görs en anmälan till IVO (Inspektionen för vård och omsorg). Då görs ytterligare en avvikelse.

Lex Maria

Lex Maria är en allvarlig avvikelse inom hälso- och sjukvårdslagstiftningen. Sådana anmälningar upprättas exempelvis om en medarbetare skulle ge ett barn fel medicin. Det innebär en fara för barnets hälsa och en Lex Maria anmälan görs.

Vid en Lex Maria anmälan måste en anmälan även göras till IVO, oavsett vad vårdgivaren kommit fram till i sin egen utredning.

Kontakt

Vill du veta mer om vår skola och våra LSS boenden?

Illustration av ett parn och en björn som lipar.
Denna sajt använder cookies för att du som besökare ska få en bättre användarupplevelse.
Okej