Pojke visar upp sitt konstverk.

Undervisning på barnens villkor

Grundskola, anpassad grundskola, fritids och förskola för barn och ungdomar med funktionsskillnader.

En skola där alla får känna att de duger.

Precis som de är. Får möjligheten att växa och utvecklas i sin egen takt. Hos oss kan barnen gå i förskola, grundskola, anpassad grundskola och fritids. Vi tar dagen som den kommer. Ibland går det bra. Och vissa dagar är det svårare. Men det spelar ingen roll. Även om du inte kan skriva ner en enda bokstav, duger du som du är. Vi arbetar efter läroplanen för grundskolan (lgr22) och tar det i vår egen takt.

  • Förskola
  • Grundskola
  • Anpassad grundskola
  • Fritids
Elev målar med fingerfärg.
Elever står framför svarta tavlan och ler.

Lustfylld undervisning

Vår undervisning ska locka till lust, nyfikenhet och förundran för omvärlden. Vi möter eleverna på deras villkor. I deras takt. Vi varvar teori med musik och konst i olika former. Det fördjupar barnens lärande och sociala färdigheter.

Vi arbetar med teman som sträcker sig över flera veckor och ger tid och möjlighet för varje elev att tillgodogöra sig ämnen efter sina förutsättningar.

Små klasser och lekfulla naturområden

Klasserna består av 3-8 elever och flera vuxna. Grupperna är utspridda i olika byggnader, omgivna av ett lekfullt och vackert naturområde. Det finns gott om små rum, där barnen kan hitta lugnet eller få enskild undervisning om de behöver. Personalen har nära kontakt med föräldrar och boendet på Mora Park.

Pojke utforskar trädgården.
Pojke gungar och skrattar.

Den trygga vardagen i skolan

Illustration av ett barn som sitter på en björns mage och tittar i en kikare.

Omsorg

När barnet kommer till Mora Park, börjar samarbetet mellan hemmet och skolan. Vi skapar en trygg vardag tillsammans. Dagar fyllda av omsorg, dygnsrytm, relationer, näringsrik mat och varma kläder.

Illustration av att barn som sover på en björns rygg.

Trygghet

Tillsammans skapar vi en trygg miljö, där barnet kan växa och må bra. Vi skapar trygghet med tydlig miljö, struktur och trygga vuxna. Barnet får en hanterlig och begriplig vardag med anpassad undervisning efter läroplanen för grundskolan, Lgr 22 och Waldorfpedagogik.

Illustration av ett parn och en björn som lipar.

Sammanhang

Alla behöver ett sammanhang för att må bra. Inte minst barn. Vi skapar ett sammanhang där alla duger, precis som de är. Vi övar på socialt samspel tillsammans. Barnet slappnar av, känner sig trygg och kan uppleva gemenskap. Både i skola och på boendet.

Illustration av en björn som dansar.

Självförtroende

Hos oss duger alla precis som de är. Oavsett om barnet är bråkigt, stimmigt eller lever i sin egen värld. Vi sätter rätt kravnivå på varandra. Hittar lagom svåra utmaningar och utvecklas, ett steg i taget. Med varje avklarad uppgift växer barnet och sjävförtroendet ökar.

Illustration av ett barn och en björn som tittar upp mot himlen.

Mening

Vi tror att undervisning fungerar bäst genom alla sinnen. Genom tanken, känslan och kroppen. En tydlig lärandemiljö där vi löser en uppgift i taget. Där vi uppmuntrar barnens studiemotivation och ser hur självförtroendet växer.

Illustration av ett barn som står på en björns tassar som ligger ner.

Delaktighet

Vi hjälper varandra att förstå oss själva och omvärlden. Barnet är delaktig i att vårda den yttre och inre miljön, genom medveten färgsättning och inredning. Vi gör det tillsammans och kommer närmre varandra. Och barnet utvecklas i sitt intresse för det egna lärandet och omvärlden.

Illustration av av ett barn och en björn som står på händer sida vid sida.

Förmåga

Vi utmanar gränser med lagom svåra utmaningar, ett steg i taget. Vårdnadshavare och föräldrar har insyn och kunskap i utvecklingen. Barnet får en tilltro till sin egen förmåga, styrkor och utvecklingsområden. Genom avklarade utmaningar blir barnet självständigt och har lkat sin måluppfyllelse.

Kontakt

Hör av dig till mig för frågor om skolan

– Peggy Strobel, kontakt gällande mottagande av elever i skola

Bild på en medarbetare på mora park.
Denna sajt använder cookies för att du som besökare ska få en bättre användarupplevelse.
Okej