Ett tryggt hem genom hela skolgången

Vi skapar trygga miljöer tillsammans. Här får barnen ett lugnt hem och kan känna sig trygga.

Just nu har vi 3 lediga platser i klass 4 och 5 samt 1 ledig plats på förskolan.

thumbnail
Våra boenden ligger i natursköna miljöer i Järna och Hölö. Det är viktigt att skapa ett sammanhang där alla känner att de duger som de är. En trygg plats för utveckling, ro och sociala interaktioner. Det är centralt för oss. Vi arbetar aktivt med att skapa lugna och trygga miljöer. Så skolgången och boendet kan bli så bra som möjligt.

Rofyllda sammanhang skapar möjligheter

Människans individuella egenskaper stärks genom det sociala. Alla får delta, på sina villkor, genom noggrant utformade boendelösningar. Kunniga, tålmodiga vuxna ser till att vardagen blir så normal som möjligt.

Boendet samarbetar med skolan, antingen på Mora Park eller någon annanstans. Det ger goda förutsättningar för barnet att lyckas med skolgången och utvecklas som människa.

Nära samarbete runt barnet

Våra boenden består av sex elevhem. Alla olika i sin utformning för att ge bästa möjliga förutsättningar för varje barn och ungdom som kommer till oss. Vi har en tät dialog med färäldrar, vårdnadshavare och goda män. Det är en förutsättning för en lyckad skolgång och boendetid. Du som förälder kan vara trygg i att det äe du som har sista ordet i all planering av vistelsen hos oss.

När barnet flyttar in

Det kan vara lite nervöst att flytta. Stressigt och oroligt. Därför vill vi göra processen så enkel och lustfylld som möjligt. Våra pedagoger formar sin egen relation med barnet. Visar omtanke och trygghet. Hos oss hittar du omsorgen, en trygg dygnsrytm, relationer, näringsrik mat och en trygg miljö.

Under hela resans gång har föräldrar och vårdnadshavare insyn och kontroll. Du ska veta att ditt barn är i trygga händer i ett omsorgsfullt hem. 

Kontakt

Hör av dig till mig för frågor om boende

– Peggy Strobel, Kvalitetschef

MORA PARK