Frågor och svar om Mora Park

Nyhet

Här kan du läsa vanliga frågor och svar om Mora Park och vår verksamhet.

Vad har ni för tillstånd för er verksamhet?
Våra boende bedrivs enligt 9 § 8 lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). I skolan arbetar vi efter läroplanen (Lgr22).

Vem kan gå i skolan på Mora Park?
Mora Park har tillstånd för både grundskola och grundsärskola. Till Mora Parks skola kan inte föräldrar själva ställa sig i kö. Placeringen sker istället genom kommunen.

Har du ett barn med en funktionsvariation och vill komma i kontakt med oss?
Klicka här.

Vad innebär det att ni är en Waldorfskola?
Mora Park är en skola med Waldorfinriktning. Det innebär att skolan har en antroposofisk bild och syn på människan. 
Läs mer om hur rektor Marin beskriver skolans arbete med Waldorfpedagogik här.

Vad är läkepedagogik?
Läkepedagogik är en arbetsmetod och ett förhållningssätt med grund i den antroposofiska filosofin. 
Läs mer om hur vi arbetar med läkepedagogik här.

Har ni lektioner precis som i den vanliga skolan?
Ja. Mora Parks skola bedrivs enligt läroplanen (Lgr22) och vi har lektioner precis som i vilken annan skola som helst. Våra klasser är mindre (max 7 elever) och leds av en lärare. Oftast finns det både stödpedagoger och elevassistenter på plats under lektionerna.

Kan man bo hemma och gå i skolan på Mora Park?
Ja. En del barn kommer från kringliggande kommuner och tar sig till skolan med taxi, andra barn både bor och går i skolan på Mora Park.

Vad har personalen för utbildning?
Personalens utbildning beror på vilken tjänst de har i verksamheten. Vi ser alltid till att vår personal har eller får den utbildning som krävs för att kunna arbeta med barn och ungdomar med funktionsvariationer.

Har ni några lediga platser?
Klicka här för att se hur många lediga platser vi har just nu. Eller kontakta oss för att få mer information.

Jag vill komma i kontakt med er, hur gör jag?
Klicka här för att komma i kontakt med oss.

Prenumerera

Få våra nyhetsbrev i din mailinkorg

MORA PARK