Hur jobbar vi i skolan?

Marin Hemmingsson arbetar som rektor på Mora Parks skola. I rollen som rektor ansvarar hon för att säkerställa att alla elever får den utbildning de har rätt till. En annan del i hennes arbete är att skapa en skolmiljö där alla barn känner att de duger som de är. 

- För att skapa en trygg miljö där barnen känner att de är i ett sammanhang och blir sedda behöver vi som arbetar på Mora Park vara kreativa, både i vårt individuella arbete och när vi samarbetar, berättar Marin.

Till Mora Parks skola kan inte föräldrar själva ställa sig i kö. Placeringen sker istället genom kommunen. En del barn kommer från kringliggande kommuner och tar sig till skolan med taxi, andra barn både bor och går i skolan på Mora Park. 

Mora Park har tillstånd för både grundskola och grundsärskola, vilket är två olika skolformer. Det innebär att alla elever är väldigt olika. Hos oss på Mora Park är det bara en fördel att vi kan mötas över olika gränser. De äldre eleverna kan hjälpa de yngre och vi kan lära oss av varandras sätt att kommunicera. 

Pedagogiken på Mora Park

Mora Park är en skola med Waldorfinriktning. Det innebär att skolan har en antroposofisk bild och syn på människan. Rektor Marin berättar

- Vi har en Waldorfinriktning, men för oss är det viktigt att vi alltid utvecklas. Vi vänder på stenar, provar nya grejer och utvärderar. Vi är hela tiden nyfikna på den pedagogiska utvecklingen.

Ett exempel på hur Waldorfpedagogiken tar sig till uttryck i praktiken är till exempel skolans morgonperioder. Morgonperioderna går ut på att eleverna under en period fördjupar sig i ett visst tema – det kan vara i ett visst ämne eller ämnesövergripande teman, där olika ämnen samverkar. Ofta blandas praktiska element med teoretiska. Syftet är att eleverna ska få lära sig att se en helhet och ett samband. Det är också ett tillfälle för eleverna att lära av varandra och samarbeta.

Dagarna ramas in av rytm

För våra elever som har autism och andra tillläggsdiagnoser kan små saker i vardagen vara svåra, till exempel raster. Vissa barn har svårt med raster. De vet inte vad som händer och vad som förväntas av en. Genom att förstärka rytmen, en dagsrytm eller en veckorytm, och att eleverna vet vad som händer, kan vi tillsammans minska stressnivåerna.

En dag går eleverna ut skolan och flyttar från Mora Park. Då vill vi att de ska ha tilltro till sina förmågor, styrkor och egna utvecklingsområden. Personalen på boendet och skolan samarbetar för att det ska bli möjligt. Vi skapar en helhet som gör det lättare att komma in i rytmen. För här ska du känna att du duger som du är.

Prenumerera

Få våra nyhetsbrev i din mailinkorg

MORA PARK