Vad är barnkonventionen?

Barnkonventionen är FN:s regelverk för barns rättigheter. Sedan 2018 är barnkonventionen även en del av svensk lag. Det innebär bland annat att svenska domstolar har skyldighet att tillämpa barnkonventionen, och om man bryter mot barnkonventionen begår man ett brott.

Lagrum
December 28, 2022

Att barnkonventionen är en del av svensk lagstiftning har ökat skyddet för barn i Sverige. En del av barnkonventionen innebär att barn med funktionsvariationer har rätt till ett normalt liv och utveckling, precis som alla andra. Att agera utifrån barnets bästa är en central del i barnkonventionen. Att barn inte får diskrimineras, oavsett förutsättningar, är också en del av barnkonventionen. Det finns även stärkt i svensk lag genom diskrimineringslagen.

När det kommer ett nytt barn till Mora Park, brukar jag fråga barnet, hur vill du ha det? Vad är viktigt för dig i ditt liv?

Hur tillämpas barnkonventionen på Mora Park?

Arbetet med att möta barn på deras villkor sker dagligen. Det innebär att vi alltid arbetar för att barnen på Mora Park ska ha samma möjligheter och förutsättningar att leva ett så fulländat liv som möjligt. Det innebär också att vi lyssnar till barnens behov och önskemål.
- När det kommer ett nytt barn till Mora Park, brukar jag fråga barnet, hur vill du ha det? Vad är viktigt för dig i ditt liv? Jag tycker det är en viktig utgångspunkt för att säkerställa barnets rätt till ett eget liv, berättar Peggy Strobel, kvalitetschef på Mora Park.

Alla barn på Mora Park har inte samma möjligheter att uttrycka sig. Det gör att vi ibland behöver hitta olika vägar och verktyg för att skapa förståelse för barnets behov och önskemål.

Barnkonventionen gäller även i skolan. Alla barn har rätt till en skolgång som är anpassad efter deras behov. Det kan till exempel innebära mindre klasser, enskild undervisning eller extra stöd. Därför ser vi alltid till att ha tillräckligt med resurser för att kunna erbjuda varje barn en individanpassad skolgång.

På Mora Park följer vi alla de bestämmelser som finns i barnkonventionen - för alla barns rätt till ett likvärdigt liv.

Kontakt

Vill du veta mer om vår skola och våra LSS boenden?

Illustration av ett parn och en björn som lipar.
Denna sajt använder cookies för att du som besökare ska få en bättre användarupplevelse.
Okej