Personal & kontakt

Vi som jobbar här på Mora Park vill önska Er mer än välkomna hit. Vi som jobbar här är socionomer, lärare, beteendevetare, vaktmästare och musiker. Undersköterskor, plattläggare, barnskötare och konstnärer. Vi är födda i Sverige och Syrien, Skåne och Lappland. Det vi har gemensamt, förutom att arbeta här, är ett innerligt genuint intresse av människor. Vi gillar olika. Vi duger som vi är.

Mora Park
Mora 8
153 95 Järna

Mora Park Hölö
Kristoffergården
153 92 Hölö

Kontakt

Johan Strömgren

Omsorgschef

070-60 203 79

Marin Hemmingsson

Rektor

070-60 226 54

Linnea Strokirk Lilja

Ekonomichef

070-60 206 51

Peggy Strobel

Koordinator & sjuksköterska

070-14 939 38

Linda Löf

Personalchef/HR

070-60 221 29

Linn Ottosson

Bitr. Omsorgschef och Föreståndare Järna

070-60 221 79

Eva Snecker

Föreståndare Hölö

070-6022140