Här är en sak viktigare än allt annat. Du duger som du är. Du kan ignorera, bråka, storma eller slåss. Du duger som du är. Du kan skrika, komma försent, sträva emot eller kapsla in dig. Du duger som du är. Om du så aldrig presterar en endaste bokstav. Du duger som du är. När vi möts utgår vi från att vi inte kan någonting. Det kan vi inte heller – om dig. Vi letar oss tålmodigt fram. Byter norrläge till söder. Hittar rätt påslakan. Skapar en egen vrå att vara i. Här kan en rytm bli ett samtal, en teckning bli en lärdom, rätt säng bli obruten sömn. Dagarna ramas in av en trygg rytm. Saker får ta den tid de tar. Och då. När budskapet börjar nå fram. Att du inte behöver göra ett endaste dugg för att duga. Då sker ofta små mirakel. Ett musikintresse vaknar. En knuten näve slappnar av. Matematik blir en möjlighet. Men om inte. Du duger som du är.
Ny verksamhetschef Johan Strömgren

Ny verksamhetschef

Mora Park har från och med 1 juli ny verksamhetschef. Johan Strömgren har arbetat 2 år som omsorgschef och verksamhetsansvarig för boendet på Mora Park, men tar nu rollen som övergripande ansvarig. Johan är beteendevetare och har lång erfarenhet av omsorgsarbete genom arbetsledande roller på bland annat Norrbyvälle och Årsta Gård.

Så här började det

För över 60 år sedan grundades Mora Park, en av antroposofi inspirerad verksamhet som gav barn och ungdomar med särskilda behov en helhet på en plats omgiven av vacker natur. Mora Park är en skola och boende för barn och ungdomar med autismspektrumdiagnos eller annan form av neuropsykiatrisk funktionsvariation och/eller intellektuell funktionsvariation. Idag erbjuder vi individuella lösningar i små sammanhang för varje barn som kommer till oss. Vi har LSS boende med 9:8 tillstånd och förskola, grundskola och grundsärskola samt fritidsverksamhet. Mora Park finns idag på två lantligt belägna platser - i Järna och i Hölö.

Följ oss på Instagram