Transparensredovisning

Kontaktinformation:

STIFTELSEN MORA PARK
Org.nummer: 815600-3926
Utdelningsadress
MORA 8, 153 95 Järna, Stockholms län
Kontaktperson: Johan Strömgren, Verksamhetschef, 08-48004821, johan.stromgren@morapark.se

Besöksadress:
MORAPARK
MORA 8, 15395 Järna
08-55170034

MORAPARK HÖLÖ
KRISTOFFERGÅRDEN 1, 15392 Hölö

Om Stiftelsen Mora Park

För mer än 60 år sedan grundades den antroposofiskt inspirerade verksamheten Mora Park i natursköna Järna. Tanken var att alla barn och ungdomar med särskilda behov skulle få utvecklas utefter sina förutsättningar. Och det i ett litet sammanhang där tillvaron kunde skräddarsys till att passa varje enskilt barn. Idag finns vår verksamhet i Järna och Hölö. Vi erbjuder LSS-boende med 9:8-tillstånd, förskola, grundskola, grundsärskola och fritidsverksamhet. Arbetet med att möte barn på deras villkor är lika viktigt idag som den gång allt startade.

Vision

Du duger som du är.

Manifest

Här är en sak viktigare än allt annat. Du duger som du är. Du kan ignorera, bråka, storma eller slåss. Du duger som du är. Du kan skrika, komma försent, sträva emot eller kapsla in dig. Du duger som du är. Om du så aldrig presterar en endaste bokstav. Du duger som är. När vi möts utgår vi från att vi inte kan någonting. Det kan vi inte heller – om dig. Vi letar oss tålmodigt fram. Byter norrläge till söder. Hittar rätt påslakan. Skapar en egen vrå att vara i. Här kan en rytm bli ett samtal, en teckning bli en lärdom, rätt säng bli obruten sömn. Dagarna ramas in av en trygg rytm. Saker får ta den tid de tar. Och då. När budskapet börjar nå fram. Att du inte behöver göra ett endaste dugg för att duga. Då sker ofta små mirakel. Ett musikintresse vaknar. En knuten näve slappnar av. Matematik blir en möjlighet. Men om inte. Du duger som du är.

Värderingar

Innerlighet – Vi finns här, helhjärtat, med uppriktigt intresse för alla vi möter.

Lekfullhet – Vi har ett kreativt sinne och improviserar ständigt för att hitta lösningar. Leken är också barnens språk. Där möts vi.

Mod – Vi släpper alla föreställningar om hur saker ska vara.

Trygghet – Vi står stadigt. På så sätt skapar vi lugn och tillit.

Ledning och styrelse

Stiftelsen Mora Park är en icke vinstdrivande idéburen verksamhet vars huvudsyfte är att skapa ett sammanhang där du duger som du är. Stiftelsens styrelse består av:

Rasmus Thomsen – styrelseordförande och egenföretagare
Maria Norberg – styrelseledamot/skolchef tf ordf. i Waldorfskolefederationen
Ellinor Andersson – styrelseledamot och ordförande i Örjansskolans styrelse
Frode Wendelboe – styrelseledamot och koncernchef för Främjagruppen AB
Florean Pietsch – styrelseledamot, läkare och entrepenör. Ordförande i Främjagruppen AB

Johan Strömgren – verksamhetschef Stiftelsen Mora Park

Medarbetare

2019 hade vi 114 medarbetare.

Stiftelsen Mora Park blir vid årsskiftet 2020/21 medlemmar i Vårdföretagarna och Almega Tjänstemannaföretagen samt kommer att följa kollektivavtalen Bransch E och Friskoleavtalet.
För närvarande är vi medlemmar i Arbetsgivaralliansen och följer kollektivavtalen TRIA – vård och omsorg samt TRIA – skola utbildning.

Inom stiftelsen arbetar socionomer, lärare, specialpedagoger, stödpedagoger, sjuksköterskor, undersköterskor, ekonomer med flera. Läkare och Psykolog konsulteras vid behov.
Alla medarbetare får fortlöpande kompetensutveckling samt både intern och extern handledning.
Sjukfrånvaron ligger på 5,97% och baseras på korttidsfrånvaro (2019).

Kvalitetsarbete

Stiftelsen Mora Park arbetar kontinuerligt med att utveckla och förbättra verksamheten. Skolan och boendet följer lagkraven i Skollag och LSS gällande det systematiska kvalitetsarbetet.
Stiftelsen verkar för att skapa ett sammanhang där Du duger som du är vilket ställer stora krav på varje medarbetares egna personliga utveckling. Stort fokus läggs därför på intern och extern handledning på alla nivåer i verksamheten.

ladda ner årsredovisningar

2017 Ladda ner här

2018 Ladda ner här

2019 Ladda ner här

2020 Ladda ner här

[rev_slider alias="home-image-slide"]