Skola

Mora Park är en waldorf- och resursskola för barn och ungdomar som behöver det lilla sammanhanget. Vi består av förskola, grundskola, grundsärskola och fritidsverksamhet. Många av våra elever behöver en helhet, med både skola och boende på Mora Park, enligt LSS, 9:8 tillstånd. Andra kommer till skolan som dagelever. Skolan finns på 2 platser – i Järna och Hölö, men är en skola med flera gemensamma aktiviteter under året.

Vår skola

Vi finns för att skapa en skola där alla får känna att de duger som de är och kan växa och utvecklas i sin egen takt. Undervisningen syftar till att väcka lust, nyfikenhet och förundran för omvärden och vi möter varje elev på deras villkor. Vi varvar teori med musik och konst i olika former, då det fördjupar både lärande och sociala färdigheter. Morgonperioden består av ett tema som sträcker sig över flera veckor och ger tid och möjlighet för varje elev att tillgodogöra sig ämnet efter sina förutsättningar.

Våra klasser

Klasserna består av 3-8 elever och flera vuxna, och är spridda i olika byggnader omgivna av ett lekvänligt naturområde. Mindre rum finns i anslutning till varje klassrum, där eleverna kan finna ro eller få enskild undervisning med en vuxen när behov finns. Vi har tätt samarbete med föräldrar och boendet på Mora Park. Vi följer Lgr 11

kom i kontakt med oss

Marin Hemmingsson
Rektor

+468-48004833

marin.hemmingsson@morapark.se