Vad är läkepedagogik?

Pedagogik

Läkepedagogik är en arbetsmetod och ett förhållningssätt med grund i den antroposofiska filosofin. Läkepedagogiken används inom arbete med barn och ungdomar med psykiska funktionsnedsättningar.

Tre dimensioner
Läkepedagogiken kan sammanfattas som ett sätt att se på människan. Utifrån ett läkepedagogiskt perspektiv kan man tänka sig att vi som människor har våra kroppar, vi har livsprocesserna som rör sig i våra kroppar och vår själ som styr tankar – och känslor. Som tillägg till de dimensionerna har vi även vår identitet som är unik för varje människa.

När vi talar om funktionsvariationer kan våra kroppsliga och själsliga förutsättningar variera. Men när det kommer till vår individualitet och identitet så har vi alla samma förutsättningar. Vår identitet kan inte vara funktionsvarierad. Man kan säga att vår individualitet tar sig till uttryck genom våra kroppsliga och själsliga funktioner. När man har en funktionsvariation kan denna individualitet ta sig till uttryck på annorlunda sätt.

“En gitarrist kan spela på en ostämd gitarr, vilket gör att musiken inte låter bra. Men det säger väldigt lite om gitarristens förmåga. I läkepedagogiken fokuserar vi på gitarristen – den mänskliga individualiteten.” - Frode Wendelbo

Mer än bara pedagogik
På Mora Park ser vi läkepedagogik som något mer är bara pedagogik. Det handlar om att skapa en bra och trygg miljö runt barnen. Det innebär att vi lägger stor vikt vid maten de äter, hur det ser ut i våra klassrum och utemiljöerna de befinner sig i. Men även saker som kreativitet, musik och konst är av stor betydelse. 

Istället för att bara se till barnets funktionsvariationer, fokuserar vi på det friska i barnet. Vad tycker det här barnet om? Vad är barnet bra på? Vi låter det vara vägledande i vårt arbete. För oss är det viktigt att alla barn får lov att hitta sin egen identitet – och känna att den duger som den är.

Rytmer vägleder oss
En viktig del av läkepedagogiken är det som kallas för rytmer. Dagar, veckor, månader och år delas in i rytmer där vissa element är återkommande. Det kan handla om högtider, födelsedagar och jubileum, men också dagliga händelser som samlingar och måltider. Gemensamt för rytmerna är att de är genomtänkta och återkommande. Med hjälp av rytmer får vi struktur och sammanhang, men sätter oss också i olika sinnesstämningar.

Prenumerera

Få våra nyhetsbrev i din mailinkorg

MORA PARK