Barnets röda tråd

sammanhang i livet

barnets röda tråd

Livets röda tråd

Det unika i människan uttrycks genom det individuella livsödet. Det finns en röd tråd i varje människas liv, tydlig eller otydlig, stundtals och bitvis kanske hoptrasslad. Alla människor har behov av att uppleva och se den egna röda tråden i livet, att gå sin egen väg. Att, oavsett funktionshinder, själv få vandra längs livets röda tråd utan att bli motarbetad eller ifrågasatt utan i stället få möta förståelse, är grunden för all utveckling. Därför är delaktighet och ansvar inför människans ödessituation utgångspunkten för den läkepedagogiska och socialterapeutiska hållningen.

Läs mer i kärnvärdena som är de läkepedagogiska och socialterapeutiska verksamheternas gemensamma…

På Mora Park

arbetar vi med barnets röda tråd i flera steg. Vår koordinator som också är vår sjuksköterska har som särskild uppgift att alltid se till att varje barns bästa står i centrum i allt arbete. Hon ser också till att vi i våra olika grenar arbetar på ett enhetligt sätt med varje barn . Detta sker bl.a genom kontinuerlig handledning av både intern och extern handledare samt koordinationsmöten runt barnen.

Inom läkepedagogiken och socialterapins olika verksamheter sker ett nära samarbete så att vi tidigt kan föreslå en vidare riktning för barnets utveckling för föräldrar och handläggare.

Vårt gemensamma organ heter Värna


Det finns en röd tråd i varje människas liv
ur våra kärnvärden