Förskola, grundskola och särskola för barn med särskilda behov (t.ex.  autism, autismspektrum & ADHD)

Engagemang! Lärlustan kräver engagerade pedagoger. Det har vi!

Grundskola, särskola & förskola

Hos oss går barnen från förskoleålder (3 år) upp till årskurs 9. På Mora Parks skola i Järna från förskola till klass 9 i grundskola och grundsärskola. På Mora Parks skola – Kristoffergården, i Hölö i grundsärskola från klass 1 till 9.

I vår skola arbetar vi utifrån ”Läroplan för grundsärskolan” samt waldorfskolans läroplan med läkepedagogiken till hjälp. Ett lärande som engagerar alla sinnen med hjälp av konstnärliga uttrycksmedel. Inom särskolan har vi förskola, särskola och träningsskola.

Vi tillämpar periodläsning där eleverna under ett par veckor får fördjupa sig grundligt i ett ämne i taget. Utöver ämnen som finns i traditionella särskolan tillkommer ämnen som är unika för waldorfskolan som rörelsekonsten eurytmi, olika handarbetstekniker, formteckning, speciell akvarellmålning kallad ”vått i vått”, husbygge samt att följa årstidernas växlingar och arbeta med dem ute och inne och mycket annat. Att själv skapa delar av sitt undervisningsmaterial ökar lärlustan och är en del av pedagogiken.

Det viktigaste för oss är att titta på vad varje barn behöver. Och hur. Vi individinriktar undervisningen och anpassar den till varje barn. Barnet lär oss vad det behöver om vi tittar och lyssnar tillräckligt noga.

Vi har speciella strategier för barn med läs och skrivsvårigheter. Vi kallar den metodiken för ”från bild till bokstav”.

Vi arbetar aktivt med bild- och teckenkommunikation med de barn som inte har fullt utvecklat språk eller inget talat språk alls. Motoriska och perceptuella svårigheter kan behandlas med hjälp av psykomotoriska övningar i form av exempelvis rim och ramsor, handarbete och pyssel. Muntlig framställning hjälper till att förstärka och tydliggöra det mänskliga och är en stor fördel i arbetet med barn med empati- och kommunikationsstörningar.
Ví använder oss också av moderna hjälpmedel i olika former för att öka elevernas utvecklingsmöjligheter.

Waldorf- och läkepedagogik vävs samman i undervisningen.

Välkommen att kontakta rektor Marin Hemmingsson
Röster från Mora Park
"Syftet med tecken- och bildkommunikation är att ordna kaoset. Barnen ska till slut kunna uttrycka vad de vill, så inte andra behöver bestämma över dem. Och nästan ännu viktigare är att de lär sig säga ifrån. Om vi inte respekterar barnens viljeyttringar skapas aggressioner"