Vår historia

gammal är äldst!

vår histora

Mora Park startades 1952 av Astrid Mulder, då hennes brorsson var i behov av särskilt stöd och hon blev uppmuntrad av Gustav Ritter på Solbergahemmet, där hon arbetade, att starta något eget. Verksamheten växte och övertogs sedan av hennes son Wolf Pietsch som ledde Mora Park tillsammans med sin hustru Waltraud till 2002. (Fortfarande finns familjen Pietsch med i styrelsen för Mora Park.)

I dag bor här nio barn med neuropsykiatriska funktionshinder och förståndshandikapp, de flesta med autism.

I vår förskola och skola går 20 barn.

Vi arbetar utifrån den antroposofiska människosynen, ett arbetssätt som har lång tradition i Sverige och ute i världen.

Läkepedagogiken och socialterapin bygger på den antroposofiska människokunskapen och forskningsmetoden som grundades av Rudolf Steiner på 1920-talet i Schweiz och kom till Sverige, med Järna som första anhalt, redan 1935.

Läkepedagogiken och waldorfpedagogiken är två arbetssätt inom antroposofin,  det biodynamiska jordbruket och den antroposofiska medicinen är exempel på andra områden som har samma grund.

Idag finns ett femtiotal antroposfiska verksamheter i Sverige med tillsammans cirka sjuhundra barn, ungdomar och vuxna . Dessutom finns läkepedagogiska gymnasiesärskolor och läkepedagogiska specialklasser integrerade i Waldorfskolor. Läkepedagogiken och socialterapin är idag spridd över hela världen i ett femtontal länder med cirka femhundra verksamheter.

Forskning och erfarenhetsutbyte sker kontinuerligt i form av internationella konferenser, tidskrifter med mera. Verksamheterna i Sverige samarbetar i Värna som i sin  tur är en del av Nordiska Förbundet för Läkepedagogik och Socialterapi.Alla människor har behov av att uppleva och se den egna röda tråden i livet, att gå sin egen väg.
ur kärnvärdena