Terapier

VÅRA Terapier stimulerar alla sinnen!

Terapier

Målningsterapi

Rudolf Steiner utarbetade med utgångspunkt från Goethes färglära en speciell användning av färger inom konst och terapi. I  målningsterapi används färger och former för att stödja människans utveckling i läkande riktning. Olika färger påverkar oss på olika sätt.

Att få dyka ner i olika färgstämningar kan fördjupa barnets upplevelsevärld.
Med hjälp av målning och teckning skapas riktade övningar för att övervinna ensidiga beteenden hos barnet.

Läkeeurytmi (rörelseterapi)

Eurytmi är en rörelsekonst, som kan sägas vara synliggjort tal och synliggjord sång. Eurytmi är som en dans där rörelsen är uttryck för både själ, skapande krafter och energier.

Genom de kroppsrörelser eurytmin utgör kan man förtydliga språkljuden. Inte minst genom att det finns en rörelse till varje bokstav i alfabetet som också uttalas muntligt. Rörelserna är olika; en del är svävande och mjuka, andra kraftfulla. Rörelserna stärker barnen både kroppsligt och själsligt.

Varje ljud och motsvarande rörelse svarar också mot bestämda processer i kroppens organ. Ett barn med en viss svårighet behöver sina speciella ljud och rörelser. Med läkeeurytmi söker man inverka ordnande och läkande på motsvarande fysiologiska förlopp i organen.

Medicinska bad och insmörjning (taktil beröring med doftande oljor)

Barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har ofta nedsatt uppfattning om sina sinnen. Genom behandlingar  som bad och beröring börjar barnet uppmärksamma lukter, smaker, värme, kyla och kroppsmedvetenheten ökar.  Oroliga barn blir lugna. Flegmatiska barn pigga. De olika oljorna stimulerar också på olika sätt barnens sinnen.

Musikterapi

Musik är ett sätt att kommunicera, etablera ömsesidig kontakt och gemensamt skapande, förutom att ljudvibrationer har direkta verkningar på psykologiska och fysiologiska funktioner.

Med hjälp av musik utvecklas barnets resurser på områden som perception, motorik, tal, känslouttryck, identitetsmedvetande och sociala färdigheter. Musik tilltalar barn med bland annat autism, barnet blir uppmärksamt och tillgängligt. Barnets vilja att kommunicera med sin omvärld ökar markant.


Det finns i varje människa något unikt och oförutsägbart som man kan beteckna som den spirituella kärnan i personligheten.
ur kärnvärdena