Om oss – Skola och boende för barn med särskilda behov

Känn dig ung! Hos oss tar du del av 60 års erfarenhet och engagemang.

Om oss

Tydlig kommunikation – såväl mellan medarbetare och barn som medarbetarna emellan. Det är ledstjärnan i den läkepedagogiska verksamheten hos oss på Mora Park. Här möts små barn med olika funktionshinder av kärleksfull värme, samtidigt som vardagen är påtagligt strukturerad.

Barnens komplicerade funktionshinder kräver riktad terapi. Vi har en bred kompetens samlad i vår medarbetargupp.

Framförallt har vi fokus på det enskilda barnet vi möter och utgår helt och hållet från vad det barnet behöver för att kunna utvecklas.

De olika delarna förskola/skola, fritids-, elev- och korttidshem arbetar tätt tillsammans. Med denna helhetslösning slipper barnen det många av dem har svårt för – övergångar. Deras värld blir överkomlig och begriplig och de befinner sig hela tiden på samma område och det är få människor i deras omedelbara närhet.

Föräldrar är den viktigaste faktorn i barnets liv så närmast möjliga samarbete med barnens föräldrar och deras övriga sociala nätverk är en viktig del i arbetet kring barnen.

En specialistutbildad sjuksköterska ansvarar för den dagliga medicinska omsorgen.
En barnläkare/barnpsykiatriker, med antroposofisk medicinsk komplettering är knuten till verksamheten. Årliga hälsokontroller genomförs och terapeutiska strategier utarbetas i samarbete med lärare, boendepedagoger och föräldrar.

Inom den läkepedagogiska metodiken använder vi oss av olika terapier för att nå in till barnet och övervinna individuella ensidigheter och öka utvecklingsmöjligheterna.

Att följa förändringarna i naturen, så på våren och ta hand om frukten på hösten samt att uppmärksamma och fira högtider och traditioner som följer årstiderna är viktiga inom läkepedagogiken.

Vi använder konsekvent bild- och teckenkommunikation för att göra det talade språket mer förståeligt för barnen. Vi använder tecken- och bildkommunikation individuellt anpassat för varje barn med sikte på att de som har kapacitet att lära sig talat språk får särskild hjälp med det.

Vardag på Mora Park
”Hon har fått en present. Ansiktet lyser.
Hon är sju år.
För två år sedan pratade hon inte.
Hon öppnar paketet med ivriga händer.
En härligt gul t-shirt med tryck på bröstet.
Hon ser helt salig ut och lyfter upp den mot ljuset.
- Åh, jag blir så avundsjuk på mig själv!”

Att visa respekt inför varje individuell utvecklingsväg och att ha tålamod inför varje människas begränsning är grundläggande värden i vårt arbete.
ur våra kärnvärden