Föräldrar

Enastående föräldrar!

Föräldrar

På Mora Park ser vi föräldrarna som den viktigaste faktorn i barnets liv så närmast möjliga samarbete med barnens föräldrar och deras övriga sociala nätverk är en viktig del i arbetet kring barnen.

Med föräldrar på den här hemsidan tänker vi både på de föräldrar som redan har barn hos oss men också på alla föräldrar till barn med särskilda behov.

På den här sidan vill vi göra det lite enklare för dig att förstå vad som kan göras för dig och ditt barn.
Vill du komma i kontakt med oss för placering så kontaktar du:

Peggy Strobel

Här nedan kan du länka dig vidare till olika föräldraföreningar, tidsskrifter om funktionshinder och myndigheter och andra sidor som kan vara bra att känna till.

Vi svarar också gärna på dina frågor.

Habiliteringen

LSS (lagen om särskilt stöd åt funktionshindrade)

Syskonkompetens (websida om hur det är att vara syskon till en bror eller syster med funktionsnedsättning)

Individuellt liv i gemenskap (föräldraförening inom läkepedagogiska och socialterapeutiska verksamheter)

Föräldrakraft

Intra

Fub

Värna

FNs barnkonvention

ADHD-center (hablitering)

Riksförbundet Attention
Rikstäckande förbund i Sverige som arbetar för barn, ungdomar och vuxna med AD/HD, DAMP och närliggande funktionshinder.

Autism- och asbergerförbundet

Socialstyrelsen, ovanliga diagnoser

Ågrenska

Cri du chat syndrom

Downs syndrom

Röster från Mora Park
"Överhuvudtaget handlar det mycket om individuellt tilltal och fysiska beröringar. Många av barnen talar inte och där språket saknas kan beröringen skapa kontakt. Det är påfallande att allt sker med en enorm kärleksfullhet och med ett intensivt och varmt intresse för vart och ett av barnen."
Till dig som är förälder/vårdnadshavare till ett barn/ungdom som är boende eller går i vår förskola, skola eller fritids på Mora Park.
Om du har klagomål eller synpunkter på hur det fungerar i ditt barns/ungdom boende eller skola har du alltid rätt och möjlighet att vända dig till vår omsorgschef eller elevhemsansvarig för boendet samt rektor för förskola/skolan/fritids.
Vi är mycket intresserade av vad du tycker och dina synpunkter och klagomål är viktiga för att vi skall kunna rätta till eventuella brister och erbjuda bästa möjliga kvalitet för ditt barn i vår verksamhet. Se mailadresser under Läs mer...

Att, oavsett funktionshinder, själv få vandra längs livets röda tråd utan att bli ifrågasatt utan i stället få möta förståelse, är grunden för all utveckling.
ur våra kärnvärden