Barn och ungdomsboende Järna – LSS Boende barn

Känn dig som hemma i vår livgivande miljö!

LSS boenden

På Mora park har vi förmånen att i våra sex boenden kunna ta emot 22 speciella och unika barn (och ungdomar). I Mora Strand finns plats för 4 barn i åldrarna 3-13 år, Ängsvillan 5 barn i åldrarna 7-18 år, Strandvillan 3 ungdomar i åldrarna 11-18 år, Soläng 2 ungdomar i åldrarna 11-18 år samt Sunnanäng och Skogsäng för 4 ungdomar vardera i åldrarna 11-18 år.

Barn och ungdomar som på grund av sina funktionsnedsättningar inte kan bo kvar i sina familjer på heltid.

Att få detta stora förtroende från föräldrarna skapar också ett stort ansvar hos medarbetarna. De kommer in i barnens liv tidigt. Ansvaret handlar inte bara om att laga god mat, att kläderna är rena och varma och att sängarna är sköna – minst lika viktigt är att ge kärlek.

Barnen får hjälp med att etablera trygga och stabila levnadsvanor, något som de flesta till en början har svårt med.

Varje boendehar sina fasta medarbetare samt en boendeansvarig. Det levs familjeliv där matlagning, tvätt och städning sköts av medarbetarna själva och i den mån barnen kan hjälper de till.

Vi har sköna stunder i soffan, går på utflykter, spelar och sjunger och leker i trädgården.

Stor hänsyn tas till varje barns individuella behov och svårigheter och varje barn har en egen kontaktperson bland boendets medarbetare.

Ofta åker barnen regelbundet hem till sin familjer, exempelvis varannan helg.

Miljöns inverkan på barns utveckling har stor betydelse. Med färg och form skapas en riktad utvecklingsstimulans vid olika åldrar och livssituationer varför man lägger stor tonvikt vid inredning och kosthållning. Maten är ekologisk eller biodynamisk och i inredningen utgår man från färger och material som passar barnen och deras behov.

Vardag på Mora Park
"På ett av elevhemmen har barnen samlats på mjuka mattan på golvet för att låta sig ryckas med när två medarbetare spelar gitarr och sjunger med dem...den tvåstämmiga sången sprider sig till barnens ansikten och kroppar."

Medarbetarnas uppgift är att vara lyhörda för varje individs inneboende förmåga och skapa möjligheter för var och en att uttrycka denna.
ur våra kärnvärden